Legal

Personuppgifter

Du som besöker Burger Kings webbplats kan surfa på våra sidor utan att du behöver uppge vem du är eller några andra uppgifter om dig själv. För det fall att du lämnar uppgifter om dig själv, exempelvis genom att ansöka om arbete eller anmäler intresse till att bli franchisetagare i de ansökningsformulär som finns på webbplatsen gäller följande.

Burger King tillämpar personuppgiftslagen och värnar om den personliga integriteten. De uppgifter som lämnas till Burger King vid registrering används endast för administration av ansökan/anmälan. Den information du lämnar till oss kommer endast att användas av Burger King. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse om inte gällande lagstiftning kräver att vi gör så. När Burger King inte längre behöver informationen för administration kommer informationen att tas bort ur våra system.

Genom registreringen samtycker du till att Burger King får behandla uppgifterna för angivna ändamål.

För uppdatering av eller ändring av registrerade personuppgifter var vänlig kontakta oss.

Upphovsrätt

Allt material på Burger Kings webbplats (dvs. texter, bilder, grafik, etc.) är skyddat av lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Detta innebär att mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av Burger King. Detta betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Materialet för dock användas för privat bruk.

Länkningspolicy

Burger Kings webbplatser innehåller text- och bildmaterial som är skyddat av upphovsrättslagen. Om du länkar till Burger Kings webbplats ber vi dig därför att respektera följande:

  • Ange länken till webbplatsen på ett neutralt sätt.
  • Logotyper får inte användas utan tillstånd för att länka till en webbplats. Kontakta kundtjänst och berätta hur du vill använda logotypen.
  • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga att då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till Burger Kings webbserver.
  • Undvik så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att Burger Kings webbplats placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.
  • Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från Burger Kings webbplats och placeras på annan webbplats.
  • Länka inte i sådana sammanhang att syftet med Burger Kings material förvanskas eftersom Burger King kan förknippas med innehållet på den webbplats där länken är placerad.
  • Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Burger Kings material riskerar att missförstås.

Kontakta oss om du har frågor kring Burger Kings länkningspolicy.

Om Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa används till och
  • hur cookies kan undvikas.

Burger King vill informera dig om att vi använder s.k. cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och lagras på din dator. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss att hålla reda på webbläsaren så att den blir unik eller återkommande för funktioner på vår webbplats och vårt system. Den information som lagras kan vara uppgifter om typ av operationssystem (ex. Macintosh eller Windows), typ av browser som används (ex. Netscape eller Internet Explorer) och antalet besök.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s.k. sessionscookies, lagras endast tillfälligt under den tid du är inne och surfar på en sida. Burger King använder endast sessioncookies.

För att kunna få full funktionalitet på vår webbplats krävs att du accepterar cookies. Om du vill undvika cookies kan du stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Om du inte accepterar cookies så kan du även välja att lämna vår webbplats genom att stänga din webbläsare.